Instrukcje dotyczące ochrony przed zarażeniem koronawirusem

INFORMUJEMY, ŻE NASZE CENTRUM JEST CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY W GODZINACH 7:00 – 18:00

Instrukcje dotyczące ochrony przed zarażeniem dla naszych klientów i pracowników. Prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie ze wskazówkami:

- Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00 wprowadzone zostały godziny dla osób powyżej 65. roku życia.
W te dni i w tych godzinach osoby te obsługiwane są poza kolejką i otrzymują dodatkowy rabat w wysokości 3%.

- Każdy wchodzący na teren Centrum Ogrodniczego ma obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek i najlepiej maski.

- Przeprowadzane są dezynfekcje powierzchni dotykowych: wózków, blatów, klawiatur, pin padów.

- Obowiązuje limit liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepie. Prosimy kierować się instrukcjami pracowników oraz liniami wskazującymi odległość od siebie.

- Na terenie parkingu oraz Centrum Ogrodniczego można poruszać się jedynie pojedynczo z zachowaniem odległości co najmniej 2 m od drugiej osoby, grupy nie mogą przekraczać dwóch osób.

- Dziecko pozostaw w domu. Wchodząc z nim na teren Centrum Ogrodniczego – wchodzisz na własną odpowiedzialność.

- Osoby chore oraz z obniżoną odpornością prosimy o pozostanie w domu – zakupy możemy dostarczyć do domu po uprzednim złożeniu zamówienia przez telefon. Możliwy również odbiór wcześniej zamówionego i przygotowanego towaru.

- Osoby obawiające się o swoje zdrowie informujemy, że najmniejszy ruch jest w tygodniu do godziny 10:00 i w sobotę po godzinie 16:00.